PROGRAMAS

  • Apoio Residencial (Programa confinanciado parcialmente pola Consellería de Sanidade)
  • Inserción Sociolaboral para Persoas en Risco de Exclusión Social (Programa confinanciado parcialmente pola Consellería de Política Social e Sanidade)
  • Inserción Sociolaboral para Internos Abstinentes do Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar (Programa confinanciado parcialmente pola Consellería de Política Social e Sanidade)
  • Atención Xurídico Social (Programa confinanciado parcialmente pola Consellería de Política Social)
  • Prevención
  • Apoio a familias (Programa confinanciado parcialmente pola Consellería de Sanidade)
  • Adolescentes
  • Alcohol
  • Ludopatías
  • Centro de Encuentro e Acollida para drogodependentes activos (Programa confinanciado parcialmente pola Deputación de Ourense e Consellería de Política Social)

COLABORADORES