FSE

PROGRAMA  INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

La acción prioritaria é fomentar a inclusión social e a integración no mercado de traballo das persoas en risco de exclusión social, apoiando ós participantes no proceso de deshabituación, facilitando a adquisición de habilidades a fín de facilitar a súa reinserción social e promovendo unha vida autónoma

Operación cofinanciada por la Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Promover la igualdad, la salud y la inclusión social
El FSE invierte en tu futuro

 


 

PROGRAMA INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA OS INTERNOS ABSTINENTES DO CP PEREIRO DE AGUIAR

A realización deste programa nace tras observar a necesidade que presentan os C.P. Pereiro de Aguiar de demostar o mantemento da súa abstinencia, como primeiro paso para realizar con éxito un itinerario de inserción sociolaboral no centro penitenciario, desenvolvendo actividades de índole formativo e terapéutico. Para conseguir a súa inclusión social e a integración no mercado laboral ó acadar a súa liberdade, apoiando ós internos no seu proceso de deshabituación, facilitando a adquisición de habilidades sociais a fin de facilitar a súa incorporación social e realizar o seguimento e titorización da súa inserción laboral

Operación cofinanciada por la Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Promover la igualdad, la salud y la inclusión social

El FSE invierte en tu futuro