A Federación de Asociaciones de Vecinos Limiar, entregounos a insignia de Oro

A Federación de Asociaciones de Vecinos Limiar, entregou á nosa Asociación, o día 22 de Novembro do pasado Ano, no Teatro Principal, a insignia de Oro Colectiva pola tarefa que ATOX leva desenrolando durante ás tres últimas décadas.