ATOX

ASOCIACIÓN DE AXUDA O TOXICÓMANO

AS NOSAS MOTIVACIÓNS

ESTAMOS AQUÍ PARA AXUDARTE

A nosa asociación responde á necesidade da poboación de Ourense e das cercanías de ser informada e orientada a respecto dos problemas ocasionados polo consumo de drogas, e de por en funcionamento iniciativas para atender ós grupos inmersos nesta problemática. É por isto, que un grupo de persoas se une cun propósito en común: axudar a todas as persoas que o precisen e procurar alternativas para o problema da drogodependenza, sendo ditas iniciativas raras ou inexistentes naqueles tempos na nosa comunidade.

A ASOCIACIÓN

fachada 1

ONDE ESTAMOS